Start
Verksamhetområde
Projekt
Rapporter
Medlemmar
Kalendarium
Kalendarium
Länkar
Kontakt
Sök
Logga in
PÅGÅENDE PROJEKT

 
Transnationella projekt inom ERA-NET samarbetet :
 • CAI - Costumer and Agentinitiated Intermodal Transport Systems

Projektstart 2007 
 • Intermodala terminalnätverk (Förstudie)

Projektstart 2006
 
AVSLUTADE PROJEKT

Transnationella projekt inom ERA-NET samarbetet :
 • MINT - Model and Decision Support System for Evaluation of Intermodal Terminal Networks
  -  MINT - model and decision support systems for intermodal terminal networks. Introduction
  -  WP 1 MINT State-of-the-art
  -  WP 2 MINT Framework for strategic integrated terminal network evaluation
  -  WP 3 MINT Modelling and simulation of intermodal terminal networks
 • TESS - Intermodal Solutions for Trans- European Temperature Sensitive Shipments 
 • INTERSYS - System Support for Identification and Control of Shipments, Load Units and Wagons in Intermodal Transport Systems

Projektstart 2010

 • CombiPort - Förutsättningar för svensk intermodal kustsjöfart
 • FRAMLAST - Framtidens lastbärare
 • ITINAH - Intermodala terminalers interaktion i ett nätverk av hamnpendlar

Projektstart 2008-2009

 • COMBISEC - Harmonisering av lastsäkringsprinciper för landsväg och kombitrafik på järnväg
 • HIMDAG - Plattform för hållbara branschgemensamma intermodala system- och tekniklösningar för aktörer inom dagligvarusektorn
 • PROTECTED - "Security" inom kombitransporter
 • Intermodala transporter ur ett åkeriperspektiv
 • ISTRA - Innovativa intermodala transportsystem för semitrailrar (Förstudie)
 • MOFIKIM - Modulfordons interaktion eller konkurrens med intermodala transportsystem
 • TERMIL - Utvecklad terminalhantering med miljöanpassning av truckar och hanteringsutrustning
 • LÄTTDEMO - Linjetågssystem för småskalig kombitrafik demoprojekt (Förstudie)

Projektstart 2007 
 • Kund och Agentinitierade transportkedjor (Förstudie)
 • Intermodala komponenter - system, utrustning, metoder och miljö (Förstudie)
 • Intermodala transporter i åkeriets perspektiv (Förstudie)


Projektstart 2006

 

Uppdaterat 2014-08-12
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum