Start
Verksamhetområde
Projekt
Rapporter
Medlemmar
Kalendarium
Kalendarium
Länkar
Kontakt
Sök
Logga in
SiR-C RAPPORTER

Rapporterna publiceras när de levererats från respektive utförare. Listan fylls på uppifrån vilket innebär att den senast levererade rapporten ligger överst.

Projekt: INTERSYS - System Support for Identification and Control of Shipments, Load Units and Wagons in Intermodal Transport Systems
1_INTERSYS WP1 - deliverable.pdf

Projekt: LÄTTDEMO - Linjetågssystem för småskalig kombitrafik demoprojekt (Förstudie)
LÄTTDEMO_Linjetåg för småskalig kombi KTH rapport 2011.pdf
KTH, September 2011

Projekt: TERMIL - Utvecklad terminalhantering med miljöanpassning av truckar och hanteringsutrustning
2013_9
TFK, december 2013

Projekt: UVIM - Utveckling av idékoncept för miljöanpassade vägtransporter i intermodala transportkedjor - förstudie
2013_7.pdf
TFK, december 2013

Projekt: ITINAH - Intermodala terminalers interaktion i ett nätverk av hamnpendlar
2013:6
TFK, december 2013

Projekt: Hållbara intermodala tempererade transporter
2013:5
TFK, december 2013

Projekt: FRAMLAST - Development of intermodal cargo transport units
Framlast report 2013-10-31.pdf
MariTerm AB & University of Zilina, oktober 2013

Projekt: MOFIKIM - Modulfordons interaktion eller konkurrens med intermodala transportsystem
2013:3
TFK, september 2013


Projekt: CombiPort - Förutsättningar för svensk intermodal kustsjöfart (tidigare benämnt: CombiPort - Svenska hamnterminaler i intermodala transportkedjor)
CombiPort sammandrag.pdf
CombiPort - Huvudrapport 2013-03-31.pdf
CombiPort - Bilagor 2013-03-31.pdf
MariTerm AB, mars 2013

Projekt: TQ Transportkvalitet i intermodala transportkedjor
2012:4 Huvudrapport
TFK Borlänge, november 2012

TransportQuality_final_draft_050310 BMT.pdf
BMT Transport Solutions, March 2010

Report Analysis Cost for Cargo Damages 090904.pdf WP 4.3
MariTerm AB, september 2009
 
Projekt: HIMDAG - Plattform för hållbara branschgemensamma intermodala system- och tekniklösningar för aktörer inom dagligvarusektorn
Hållbara intermodala transporter av dagligvaror - godsflödeskartläggning
TFK Stockholm, maj 2011

Projekt: ISTRA - Innovativa intermodala transportsystem för semitrailrar
2011_3.pdf
TFK Borlänge, juni 2011 

Projekt: Intermodala transporters integration i hamnverksamhet
2009_2.pdf
TFK Stockholm, december 2009

Projekt: TESS - Intermodal Solutions or Trans-European Temperature Sensitive Shipments
2009_7.pdf
TFK Borlänge, december 2009

Projekt: Intermodala transporter ur ett åkeriperspektiv
Intermodal transport from a hauliers perspective.pdf
App1 - Decision making.pdf
App2 - Env impact.pdf
App3 - IT-support.pdf
App4 - intermodal line-trains.pdf
Chalmers & WSP, maj 2011

Projekt: MINT - model and decision support systems for intermodal terminal networks
MINT - model and decision support systems for intermodal terminal networks. Introduction
TFK Borlänge, september 2011

WP 1 MINT State-of-the-art
TFK Borlänge, april 2011

WP 2 MINT Framework for strategic integrated terminal network evaluation
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, april 2011

MINT_ WP 3_modelling and simulation of intermodal terminal networks.pdf
University of Natural Resources and Life Sciences Vienna, april 2011


Projekt: Strategisk modellering av kombitransporter mellan landsväg & järnväg
Part A - The Heuristics Intermodal Transport Model Calculation System.pdf
Part B - Rail freight costs - some basic cost estimates.pdf
Part B - Excel sheet to the report Rail freight costs .xlsx
Part C - Tågkostnadskalkyler för kombitrafik - Gerhard Troche.pdf
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, juni 2011 


Projekt: PROTECTED - Security inom Kombitransporter
V-FUD Protected Rapport 110328_MariTerm.pdf
MariTerm, mars 2011

Projekt: COMBISEC - Harmonisering av lastsäkringsprinciper för landsväg och kombitrafik på järnväg
CombiSec MariTerm 2011-02-24.pdf
MariTerm, februari 2011

Projekt: INTERSYS
RFID - Support for Identification and Control of Shipments, Load Units and Wagons in Intermodal Transport System (pdf 1 579 kB)

Projekt: Transport of Temperature Sensitive Goods in Europe
Delrapport 1, TFK Borlänge, november 2010 

Projekt: Utvärdering av intermodala transportkedjor 
Huvudrapport (pdf 2 111 kB)
KTH, juni 2010 
Sammanfattning (673 kB)
KTH, MariTerm, KTH/Marcus Wallenberg Laboratoriet, TFK Stockholm, maj 2010


Underlagsrapporter:
Kartläggning av transportkedjor (pdf 2 431kB)
Kostnadsmodeller (pdf 1 204 kB)
Kostnadsmodell - slutlig (Excel)
Kostnadsberäkning per terminaltyp (Excel)
Mätning av accelerationer vid hantering av lastbärare (pdf 9 079 kB)
Analys av mätdata, skaktester (pdf 1 925 kB)
Djupanalys av skadestatistik från FORS (pdf 992 kB) 
Riskanalys av transportkedjor (pdf 2 436 kB)


Papers: 
Measures to make intermodal transport smarter from a transport chain perspective
ITS World Congress Stockholm, 2009 
Intermodal transports of non-durable consumer products.pdf
ITS World Congress Stockholm, 2009 
Evaluation of Intermodal Transport Chains (pdf 253 kB)
ITS European Congress Genua, 2008
Evaluation - presentation PP (pdf 332 kB)
ITS, Genua 2008


Projekt: PROTECTED - Security inom Kombitransporter 
Fas 1 Nulägesanalys (pdf 560 kB)
MariTerm, augusti 2009

Projekt: Miljökalkyler i intermodala transportkedjor - detaljerad beräkningsmetodik och relevanta schablonvärden
Slutrapport (pdf 2.54 MB)
WSP, mars 2009

Projekt: Transportsektorn i handelssystemet för utsläppsrätter av CO2 - möjligheter och utmaningar för intermodala godstransporter
Slutrapport (pdf 1.45 MB)
WSP, november 2008

Projekt: Intermodal stadsdistribution - möjligheter och barriärer
Slutrapport (pdf 775 kB)
WSP, november 2008

Projekt: Transportköparnas värderingar, preferenser och inköpsbeteende
Slutrapport (pdf 1.25 MB)
Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, september 2008

Projekt: Utvärdering av intermodala transportkedjor
Slutrapport 2008_3_rev 090921 (pdf 4,6 MB)
TFK, Stockholm, 2008
 
Projekt: Intermodala transporter av dagligvaror 
Slutrapport (pdf 4.5 MB)
TFK Stockholm, augusti 2008

Projekt: Förstudie flygpendel
Intermodal tågpendel till/från och mellan flygplatser (pdf 293 kB)
TFK Stockholm, juni 2007


Temaprojekt 2007
Intermodala transporter ur ett åkeriperspektiv 
Rapport WSP maj 2008 (pdf 251 kB)
Research Plan maj 2008 (pdf 721)
Collaboration regarding Intermodal Transport between Regional Transport Companies
Chalmers, juni 2009
 

Nya aspekter på intermodala transportkedjor (pdf 250 kB)
Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, mars 2008 

Intermodala komponenter (pdf 3 033 kB)
TFK Stockholm, februari 2008


Projekt: MOS 
Sensitivity Analysis and Impact on MOS LInks (pdf 547 kB)
BMT, april 2009
Additional Support Measures (pdf 817 kB)
BMT, februari 2008
Simulation of Selected MOS Links (pdf 276 kB)
BMT, februari 2008 
Selection of Potential MOS Links (pdf 109 kB)
BMT, januari 2008 
Analysis of Cargo Damages (pdf 1 200 kB)
MariTerm, oktober 2007 
Selection of Ports (pdf 507 kB)
BMT och TFK Borlänge, september 2007
Background and Definition of MOS (pdf 519 kB)
BMT, augusti 2007

Projekt: Regionala logistiksystem 
Etablering av kombiterminaler (pdf 2.7 MB)
Chalmers och HGU, augusti 2007

Projekt: Effekter av vägavgifter
Road User Charging for Heavy Goods Vehicles (pdf 700 kB)
BMT, 2007-06-28 
Effects of Road User Charges for Heavy Goods Vehicles (pdf 1.2 MB)
BMT, 2006-12-20


Workshops

Referat från Workshop om Intermodala Transporter 28 november 2011
TFK, december 2011

Referat från Workshop 16-17 november 2010 (28 MB).pdf
TFK Borlänge, december 2010

Referat från Workshop 4 november 2009 (pdf 12.7 MB)
TFK Borlänge, december 2009

Referat från Workshop 11 november 2008 (pdf 13 MB)
TFK Borlänge, december 2008 

Referat från Workshop 7 november 2007 (pdf 8.63 MB)
TFK Borlänge, december 2007

Referat från Workshop 7 november 2006 (pdf 7.2 MB)
TFK Borlänge, december 2006


Ämnesrelaterade rapporter 
Samordnade godstransporter i Dalarna (pdf 3.2 MB)
TFK Borlänge, december 2010

Breakage (pdf 4.8 MB)
MariTerm, April 2006

Järnvägs - RASLA (pdf 3.0 MB)
MariTerm, Januari 2004


Uppdaterat 2014-08-12
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum