Start
Verksamhetområde
Projekt
Rapporter
Medlemmar
Kalendarium
Kalendarium
Länkar
Kontakt
Sök
Logga in
Förstudie: Intermodal tågpendel till, från och mellan flygplatser

Flygfraktbolagens trafik är vanligtvis uppbyggd enligt en hubstruktur där ett flygbolag har en eller ett par hubbar där gods konsolideras för att erhålla större volymer och därmed förbättrat resursutnyttjande på framförallt interkontinentala flygningar. Transporterna mellan hubbarna utförs antingen med flyg- eller med landsvägstransporter.

För att uppnå hög fyllnadsgrad i flygfrakter är det viktigt med effektiva transporter mellan flygplatserna. Ur ett miljöperspektiv finns det också ett behov av att utveckla andra, mer miljövänliga, transportlösningar än vägtransporter mellan flygplatser för flygfraktsgods, t.ex. intermodala transporter.
Förstudiens syfte är att kartlägga tidigare genomförd forskning avseende spårbundna godstransporter till, från och mellan flyplatser samt att kartlägga behovet av ytterligare forskning på området.

Målsättningen är att i steg två genomföra en huvudstudie vars syfte är att utreda potentialen för användning av intermodala tågskyttlar för att förflytta gods till, från och mellan flygplatser. Vidare är syftet att utreda om en sådan intermodal tågskyttel kan öka kapacitetsutnyttjandet i flygfrakter samt vilken teknik och lastbärarlösningar som krävs för att möjliggöra en intermodal tågskyttel för flygfraktgods.

Kontaktperson: Peter Bark, TFK -TransportForsK AB
Hemsida: www.tfk.se  


« Tillbaka

Uppdaterat 2010-12-23
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum