Start
Verksamhetområde
Projekt
Rapporter
Medlemmar
Kalendarium
Kalendarium
Länkar
Kontakt
Sök
Logga in
Transportköparnas värderingar, preferenser, attityder och inköpsbeteende

Det föreslagna projektet syftar till att skapa en stabil och representativ kunskapsgrund om transportköparnas värderingar, preferenser och inköpsbeteende. Projektet kan ses som ett kunskapsuppbyggande huvudprojekt för SiR-C som andra projekt rörande utformning av transportsystem och marknadsföring kan bygga vidare på.

Kunskapen om transportköparna skall primärt tas fram genom en systematisk sammanställning och analys av redan genomförda undersökningar av svenska transportköpare till en ”State of the art” angående värderingar, preferenser, attityder och inköpsbeteende hos svenska transportköpare.

Resultatet förväntas bli en heltäckande och konsistent sammanställning av gjorda undersökningar som kan utgöra en stabil grund för såväl fortsatt intermodal forskning och utveckling som för branschens aktörer. Sammanfattningsvis kommer sammanställningen att belysa kundernas kvalitetskrav i relevanta dimensioner (t.ex. miljö), kravens konsekvenser för valet av transportlösning samt hur inköpsbeteendet faktiskt ser ut.

Kontaktperson: Arne Jensen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, företagsekonomiska institutionen
Hemsida: http://www.hgu.gu.se/  
  

« Tillbaka

Uppdaterat 2010-12-23
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum