Start
Verksamhetområde
Projekt
Rapporter
Medlemmar
Kalendarium
Kalendarium
Länkar
Kontakt
Sök
Logga in
Utveckling svenska besluts- och prioriteringsunderlag för terminalprioriteringar inom ramen för TEN och Motorways of the Sea (MOS)

EU:s transportpolitik syftar till att åstadkomma en mer liberaliserad och effektiv marknad för godstransporter i kombination med en bättre integration mellan de olika trafikslagen. Konceptet Motorways of the Sea-koncept (MOS) avser sjölänkar som en del av TEN-T nätverket och understryker den inriktningen.

Projektet syftar till att utveckla en metod för att mäta potentialen och graden av integrering mellan kombi- och MOS-korridorer. Måttet på integrering framhäver i vilken omfattning överflyttningen av transporter från väg till intermodala transporter sker.

Den föreslagna metoden för att mäta potentialen för olika transportkorridorer innefattar simuleringar i godsmodellen EFM STAN. Modellen har utvecklats från Samgods och omfattar den europeiska transportmarknaden i sin helhet. En marknads- och aktörs-orienterad analys utgör ett komplement till forskningsprojektet, för att få en helhetsbild.

Underlag för en prioriteringsmodell, för att kunna undersöka vilka transportkorridorer och kombiterminaler som är mest relevanta för att integreras med de internationella MOS-korridorerna, kommer att tas fram.

Ett sekundärt syfte är att undersöka förutsättningarna för att kunna starta ”Intermodal Development Centre” utmed en av de prioriterade intermodala korridorerna.

Projektresultaten skall kunna användas av trafikverken, myndigheter och operatörer som ett beslutsunderlag för utvecklandet av intermodala strategier samt för en prioritering av terminallokalisering nya kombiterminallägen i relation till framtida MOS-korridorer.


Kontaktperson: Ralf Fiedler, BMT Transport Solutions Gmbh
Hemsida: http://www.bmt-ts.com/  
  

« Tillbaka

Uppdaterat 2010-12-23
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum