Start
Verksamhetområde
Projekt
Rapporter
Medlemmar
Kalendarium
Kalendarium
Länkar
Kontakt
Sök
Logga in
VERKSAMHETSOMRÅDE

Vision:
"Att genom samverkan mellan forskning, näringsliv och samhälle tillhandahålla och vidareutveckla kunskap som svarar mot marknadens behov av teknik, infrastruktur, beslutsmodeller och regelverk för intermodala transporter i avsikt att främja hållbarhet, konkurrenskraft och effektivitet inom transportsektorn".

Tyngdpunkten ligger på att utveckla kunskap för att förbättra de intermodala transporternas konkurrenskraft mot rena landsvägstransporter och kan delas in i följande ämnesområden:

Modell- och teoriutveckling 
 • Utveckling av modeller för analys av transportefterfrågan (marknadsanalyser) 
 • Företagsekonomiska effekter 
 • Samhällsekonomisk analys 
 • Utveckling av strategiska beslutstödmodeller 
 • Simulering av miljö- och trafiksäkerhetseffekter beroende på transportupplägg 
 • Livscykelanalyser av transportsystem

Marknadsfrågor
 
 • Analyser av infrastruktur och transportutbud kopplat till transportefterfrågan 
 • Analyser av transportköparnas kvalitetskrav 
 • Effekter på miljö, trafiksäkerhet, tillgänglighet, regional balans, transportkvalitet och kostnad för olika transportupplägg 
 • Koppling affärsutveckling och miljö

Teknik 
 • Fordon och lastbärare 
 • Terminaler och terminalhantering 
 • Infrastruktur 
 • Transportkvalitet och lastsäkring 
 • Riskreduktion genom kvalitetsmanagement

Organisation & Management 
 • Nya logistikkoncept / system för intermodala transporter 
 • Organisation, konkurrens och effektivitet i transportsektorer 
 • Regionala logistiksystem 
 • Brukarkrav på och koncept för IT-lösningar för intermodala transporter 
 • Regelsystem och deras tillämpning 
 • Riskreduktion genom kvalitetsmanagement

Uppdaterat 2010-12-27
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum