Start
Verksamhetområde
Projekt
Rapporter
Medlemmar
Kalendarium
Kalendarium
Länkar
Kontakt
Sök
Logga in
Effekter av vägavgifter för lastbilar – möjligheter att påverka modal split och potentialen för kombitransporter.

Projektet syftar till att undersöka och analysera hur val av trafikslag för godstransporter kommer att förändras till följd av införandet av olika avgiftsnivåer på hela eller delar av det svenska vägnätet.

Projektet är uppdelat i två delar. Det första steget omfattar en litteraturstudie och kommer att inriktas på att utvärdera de effekter som avgiftssystemen för lastbilstrafik har lett till efter införandet i Schweiz (2001), Österrike (2004), och Tyskland (2005). Avsikten är att belysa de oönskade effekter som har uppstått i Tyskland i form av att tung trafik väljer att utnyttja avgiftsfria vägar genom tätbebyggda områden eller genom angränsande länder i stället för de tyska motorvägarna.

I ett andra steg kommer en metod utvecklas för att kunna mäta konsekvenserna av införande av vägavgifter för lastbilstransporter på vägnätet samt att utvärdera effekterna och potentialen för på järnvägs- samt kombitransporter. Metoden är baserad på godsmodellen i EFM STAN och konsekvenserna avser inverkan på valet av transportvägar och trafikslag samt hur detta förändras till följd av olika avgiftsstrukturer för vägnäten i Sverige och Norden.

En målsättning med projektet är att metoden kan användas som beslutsstöd vid en framtida utformning av ett svenskt system för kilometerberoende vägavgifter för tunga fordon. Projektresultaten förväntas bidra till att belysa möjligheterna till att utnyttja vägavgifter för att påverka modal-split.


Kontaktperson: Ralf Fiedler, BMT Transport Solutions Gmbh
Hemsida: http://www.bmt-ts.com/  


« Tillbaka

Uppdaterat 2010-12-23
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum