Start
Verksamhetområde
Projekt
Rapporter
Medlemmar
Kalendarium
Kalendarium
Länkar
Kontakt
Sök
Logga in
Intermodala transporters integration i hamnverksamhet

Transocean hamnverksamhet präglas av stora flöden av intermodala lastbärare. Dessa är ofta koncentrerade till vissa veckodagar i samband med anlöp av stora fartyg. Koncentrationen i kombination med stora godsvolymer medför stor belastning på den anslutande infrastrukturen. Merparten av de anslutande transporterna till och från hamnar utförs med vägfordon, vilket innebär detta en stor belastning på det anslutande vägnätet.

Ett annat problem inom den transoceana containersjöfarten är att behovet av uppställnings- och lagringsutrymme för både lastade och tomma lastbärare ständigt ökar. Möjligheten att öka kapaciteten i direkt anslutning till hamnen är ofta kraftigt begränsad.

Syftet med projektet är därför att undersöka förutsättningarna för att åstadkomma en ökad andel spårburna intermodala transporter till/från transoceana hamnar genom utveckling av interna hanterings- och transportsystem som minskar de interna transporterna inom hamnområdena.

Kontaktperson: Peter Bark TFK -TransportForsK AB
Hemsida: www.tfk.se  


« Tillbaka

Uppdaterat 2010-12-23
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum