Start
Verksamhetområde
Projekt
Rapporter
Medlemmar
Kalendarium
Kalendarium
Länkar
Kontakt
Sök
Logga in
Transportkvalitet i intermodala transportkedjor

Idag överväger företag att gå över från landsvägstransporter till kombitransporter. Syftet är att utnyttja järnvägens låga undervägskostnader samt miljövänligare karaktäristik under fjärrtransporten. Övergången ställer krav på samordning av godsflöden, vilket i sin tur påverkar tidläggning och frekvens. För att kombitransporter skall upplevas som ett konkurrenskraftigt alternativ till landsvägstransporter krävs förutom kostnadseffektivitet att godset kommer fram i rätt mängd och form vid rätt tidpunkt. Alla avvikelser från det överenskomna kan definieras som en störning eller risk.

Syftet med projektet är att utveckla en metodik för att identifiera, mäta, värdera och kontrollera olika slags risker relaterade till kvaliteten och säkerheten i en intermodal transportkedja. Med metodiken skall störningarna eller riskerna med att övergå till eller utnyttja kombitransporter kunna identifieras, analyseras och resultaten skall ge värdefull input vid nyutveckling av kombitransporttjänster. Utgående från den empiri och den modell som arbetats fram skall en analys av legala och administrativa hinder för kvalitetssäkring av intermodala transporter genomföras. Slutresultaten omfattar en handlingsplan/metodik som transportköpare eller transportörer kan använda för att minska riskerna alternativt mildra konsekvenserna vid design av eller övergång till kombitransporter.

Förutom att generera en metodik förväntas projektet öka kunskapen om förekomst och kategorier av risker i kombitransportkedjor. Med den generade empirin kommer verkligheten och myterna kring kombitransporters ”bristande kvalitet” kunna identifieras och analyseras. Den kunskapen kommer att överföras till näringslivet, myndigheter och samhället.


Kontaktperson: Bo Östlund, TFK - Transportforskningsgruppen i Borlänge AB
Hemsida: http://www.tfk.se/  


« Tillbaka

Uppdaterat 2010-12-23
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum