Start
Verksamhetområde
Projekt
Rapporter
Medlemmar
Kalendarium
Kalendarium
Länkar
Kontakt
Sök
Logga in
Regionala logistiksystem för intermodal godskonsolidering

Intermodala transporter mellan landsväg och järnväg kräver en viss skala för att kunna prestera en konkurrenskraftig kombination av transportkostnad och transportkvalitet. Det är en anledning till att det i regioner med lägre geografiska godstäthet ofta saknas konkurrenskraftiga alternativ till rena landsvägstransporter. För att kombitransporter skall kunna konkurrera inom dessa regioner krävs det nya system och organisation för samordning av godsflöden för kombitrafik. Dessa system skall skapa en effektiv bro mellan de regionala godskundernas logistiksystem och övergripande transportkorridorer som kan gynna de intermodala transporterna. Utvecklingen av dessa system skall bygga på samverkan mellan transportköparna, trafikoperatörerna, trafikverken och lokala myndigheter.

Syftet med projektet är att utveckla modeller för regionala logistiksystem utgående från fallstudier, att kalkylera och utvärdera modellerna, att föreslå implementeringsstrategier för lösningar som bedöms vara konkurrenskraftiga samt att avslutningsvis om möjligt bidra till att en implementering påbörjas.

Det förväntade resultatet är modeller för effektivisering av godsflödena till och från en region i form av lägre transportkostnader, lägre miljöpåverkan och energiförbrukning utan att transportkvaliteten försämras. Medlet är godskonsolidering för kombitrafik och ett ökat utbud av lokalt anpassade logistiktjänster i kombination med kombilösningar.


Kontaktperson: Arne Jensen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, företagsekonomiska institutionen
Hemsida: http://www.hgu.gu.se/  


« Tillbaka

Uppdaterat 2010-12-23
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum