Start
Verksamhetområde
Projekt
Rapporter
Medlemmar
Kalendarium
Kalendarium
Länkar
Kontakt
Sök
Logga in
MEDLEMMAR

Ett virtuellt FUD-centrum är ett nätverk av forskar- och utvecklingsgrupper (FUD-miljöer) som tillsammans bedriver forsknings-, utvecklings- och demonstrationsverksamhet i en nationellt unik och internationellt intressant konstellation.

I centret ingår åtta olika forskar- och utvecklingsgrupper som tillsammans bidrar till verksamheten genom att samarbeta vid framtagning och genomförande av ett antal projektidéer med utgångspunkt från finansiärernas uttalade behov. Förutom att vara ett verktyg för Banverket och Vägverket att uppfylla sina uttalade mål, skall miljön bidra till att stärka konkurrenskraften för svensk forskning inom området på den Europeiska arenan.

TFK - TransportForsK AB, Stockholm
Peter Bark / peter.bark@tfk.se

TFK - Transportforskningsgruppen i Borlänge 
Monica Lundin / monica.lundin@tfk.se

Chalmers Tekniska Högskola
Kenth Lumsden / kenth.lumsden@chalmers.se

Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet
Arne Jensen / arne.jensen@mgmt.gu.se

Kungliga Tekniska Högskolan
Bo-Lennart Nelldal / bolle@infra.kth.se
Gerhard Troche / gerhard@infra.kth.se

MariTerm AB
Peter Andersson / peter.andersson@mariterm.se

WSP, Göteborg
Pehr-Ola Pahlén / Pehr-Ola.Pahlen@wspgroup.se

Uppdaterat 2013-05-16
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum