Start
Verksamhetområde
Projekt
Rapporter
Medlemmar
Kalendarium
Kalendarium
Länkar
Kontakt
Sök
Logga in
VÄLKOMMEN TILL SIR-C

SiR-C är ett virtuellt forskningscentrum som initierats av Banverket och Vägverket. Inom nätverket bedrivs forskning, utveckling och demonstrationsverksamhet samt forskarutbildning inom ämnesområdet intermodala transporter.
Deltagande organisationer: 
AKTUELLT

Nya rapport: INTERSYS - System Support for Identification and Control of Shipments, Load Units and Wagons in Intermodal Transport Systems INTERSYS WP1 - deliverable.pdf 


Nya rapport:
LÄTTDEMO - Linjetågssystem för småskalig kombitrafik demo-projekt LÄTTDEMO_Linjetåg för småskalig kombi KTH rapport 2011.pdf

Nya rapport:
Utvecklad terminalhantering med miljöanpassning av truckar och hanteringsutrustning 2013_9.pdf

Nya rapport:
Utveckling av idékoncept för miljöanpassade vägtransporter i intermodala transportkedjor 2013_7.pdf

Nya rapport:
Hållbara intermodala tempererade transporter 2013_5.pdf

Nya rapport:
Intermodala terminalers interaktion
i ett nätverk av hamnpendlar  2013_6.pdf

Nya rapport:
FRAMLAST - Development of intermodal cargo transport units
Framlast report 2013-10-31.pdf

Nya rapport:
Modulfordons interaktion eller konkurrens med intermodala transportsystem 2013:3

Nya rapport:
CombiPort - sammandrag
Förutsättningar för svensk intermodal kustsjöfart CombiPort sammandrag.pdf

Nya rapporter:
CombiPort - Förutsättningar för svensk intermodal kustsjöfart
CombiPort - Huvudrapport 2013-03-31.pdf
CombiPort - Bilagor 2013-03-31.pdf


Nya rapporter:
TQ - Transportkvalitet i intermodala transportkedjor. Huvudrapport:  2012_4.pdf.
Report Analysis Cost for Cargo Damages 090904.pdf
TransportQuality_final_draft_050310 BMT.pdf

Ny rapport:
Referat från Workshop om Intermodala Transporter 28 november 2011 2011_10.pdf
Ny rapport:
HIMDAG - Plattform för hållbara branschgemensamma intermo-dala system- och tekniklös-ningar för aktörer inom dagligvarusektorn
Hållbara intermodala transporter av dagligaror - godsflödeskartläggning

Ny rapport:
ISTRA - Innovativa intermodala transportsystem för semitralrar 2011_3.pdf

Nya rapporter:
TESS - Intermodal Solutions for Trans-European Temperature Sensitive Shipments 2009_7.pdf
Intermodala tansporters integration i hamnverk-samhet 2009_2.pdf

Workshop 28 november 2011
Inom SiR-C arrangeras workshop på Handelshögskolan i Göteborg:
program, presentation, färdbeskrivning

Nya rapporter:
Intermodala transporter ur ett åkeriperspektiv:
Intermodal transport from a hauliers perspective.pdf
App1 - Decision making.pdf
App2 - Env impact.pdf
App3 - IT-support.pdfApp4 - intermodal line-trains.pdf

Nya rapporter: 
Projekt: MINT - model and decision support systems for intermodal terminal networks:
MINT - model and decision support systems for intermodal terminal networks. Introduction

WP 1 MINT State-of-the-art

WP 2 Framework for strategic integrated terminal network evaluation 

MINT_ WP 3_modelling and simulation of intermodal terminal networks.pdf


Nya rapporter: 
Projekt: Strategisk modellering av kombitransporter mellan landsväg & järnväg. Juni 2011 Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.Part A - The Heuristics Intermodal Transport Model Calculation System.pdf
Part B - Rail freight costs - some basic cost estimates.pdf
Part B - Excel sheet to the report Rail freight costs .xlsx
Part C - Tågkostnadskalkyler för kombitrafik - Gerhard Troche.pdf

Ny rapport: 
Projekt: COMBISEC- Harmonisering av lastsäkringsprinciper för landsväg och kombitrafik på järnväg. Februari 2011 MariTerm.
CombiSec MariTerm 2011-02-24.pdf

Ny rapport: 
Projekt: Protected - Security inom Kombitransporter. Mars 2011 MariTerm. V-FUD Protected Rapport 110328 MariTerm

Ny rapport:
Referat från "Workshop om Intermodala Transporter" 16-17 november 2010.TFK rapport 2010:5.

INTERSYS, RFID-Support for Identification and Control of Shipments, Load Units and Wagons in Intermodal Transport System
WSP, TFK, Starbright Consulting, SINTEF, november 2010

Utvärdering av intermodala transportkedjor
Huvudrapport
KTH, juni 2010

Sammanfattning
KTH, MariTerm, MWL/KTH, TFK maj 2010

Underlagsrapporter och Beräkningsmodeller under Rapporter

Uppdaterat 2014-08-12
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum